offentlighet

Samfunnet,
allmennheten.

Det alle har rett til å vite.

Der alle har lov til å være.