obligatorisk

Tvungen,
ikke valgfri.

Plikt.

Alle må eller skal.