nøytral

Noen som ikke tar parti
for den ene eller den andre.