NKP

Norges kommunistiske parti.

Sosialistisk parti som er langt til venstre.

Vil ha sosial likhet og individuell utfoldelse.

Folket skal eie verdiene i samfunnet.