NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon.

Organisasjon for eiere av bedrifter
og firmaer.