nemnd

Utvalg,
gruppe.

Det samme som en komité,
noen som arbeider med
eller for en sak.