mindretallsregjering

Regjering som blir dannet
når ingen partier
har flertall på Stortinget.