likestilt

Likestilt
er at du stiller likt med andre
selv om du har en funksjonshemming.

Kanskje kan en assistent på skolen
gjøre deg sidestilt med de andre elevene.