barrierer

Barrierer
er noe som gjør det vanskelig for deg
å oppnå det du ønsker.

Hvis du sitter i rullestol,
kan en barriere være trapper.

Barrierer kan også være uriktige tanker
som andre har om deg.

For eksempel
kan noen tro at du er mindre smart
enn det du egentlig er,
fordi du ser litt annerledes ut.