Søk
Close this search box.

tilrettela

Tilrettela
vil si
at noen la forholdene til rette.

Hvis du sitter i rullestol,
vil det være enklere for deg
å bruke en rampe
enn en trapp
på skolen.

En rampe er en skråning i stedet for trappetrinn.

Tilrettelegging
kan også være å gjøre mest mulig
for at hver elev
skal kunne vise sitt beste på skolen.