liberalistisk

Å legge vekt på rettighetene til den enkelte
og den enkeltes verdi.

Liberalister vil at staten skal ha mindre makt.