konservativ

Gammeldags.

En som vil ta vare på det som er.