Kommuneloven

Loven om kommuner
og fylkeskommuner.

En lov som sier hvilke rettigheter
og plikter kommunen,
fylkeskommunen
og du har.