arbeid for alle

Det at alle har en jobb.

Det er et viktig mål for samfunnet.

For å få det til,
må en del arbeidsplasser
og arbeidsoppgaver bli tilrettelagt.