valgstyre

Et utvalg som har ansvaret for politiske valg,
for eksempel kommunevalgene
og stortingsvalgene.

De ordner med valglokaler og annet.