intervjuguide

En intervjuguide er en liste med spørsmål som vi bruker når vi skal intervjue noen.