kategorisere

Å kategorisere er å dele opp og sortere data i ulike grupper.

Det kan gjøres på mange forskjellige måter.

Det viktige er at vi må beskrive hvordan vi sorterer,
slik at andre forstår det vi har sortert i de forskjellige gruppene.