informasjonsskriv

Et brev med informasjon om undersøkelsen du eller andre deltar i.