hemmelig valg

Det at bare du skal vite hvem du stemmer på.