handlingsprogram

Arbeidsprogram som forteller hva et parti
vil arbeide med i kommende stortingsperiode.