Søk
Close this search box.

habilitering

Begrepene habilitering og rehabilitering er i forskrift om habilitering og rehabilitering (§2) definert som: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjonsevne og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. (wikipedia) habilitering skjer med utgangspunkt i en medfødt funksjonshemming eller sykdom.