hjelpeapparatet

En litt upresis beskrivelse av helse- og sosialsektoren.