funksjonshemning

Funksjonshemning,
funksjonsnedsettelse
eller handikap
er vanligste betegnelser for nedsatt arbeids – eller funksjonsevne
på grunn av psykiske,
fysiske
eller sosiale årsaker(skader, sykdommer, ulemper, mangler)
hos et individ eller i omgivelsene.

Funksjonsvanskene kan ha sin årsak i individets forutsetninger(individnivå)
og kalles da gjerne funksjonsnedsettelse,
eller i omgivelsens manglende evne
eller vilje til tilpasning(samfunnsnivå),
og kalles da funksjonshemning. (Jf NOU 2001:22″Fra bruker til borger»)