gruppeleder

En person som et politisk parti har valgt
til å lede stortingsgruppen sin.