forskrifter

En forskrift forteller mer om,
presiserer,
det som står i lovteksten.