barnearbeid

Barn som arbeider.

Barn under 15 år
kan bare ha lett kulturarbeid.

Barn under 18 må ikke ha arbeid
som ødelegger for skolegang og helse.