fjernkontroll

Noe du kan styre en ting med på avstand.

Du kan åpne dører,
slå av og på varme,
skifte kanal på tv og radio,
slå av og på lys.