elektronisk tilgjengelig

Dokumenter som du finner på internett,
for eksempel forslag til kontrakter
og selvangivelse.