dokumentasjon

Bevis.

Viktig papir, som beviser hvem du er,
og hva du har gjort.

Vitnemål,
pass,
sertifikat
og politiattest
er eksempler på dokumentasjon.

Falske papirer er ulovlig.