organisasjon

Noen som jobber sammen
fordi de mener det samme
og arbeider mot samme mål.