erstatning

Penger eller verdier du får når noe blir ødelagt.

Hvis noen kjører på deg kan du få erstatning,
som oftest fra et forsikringsselskap.