borgerlig

Konservativ.

Ønsker ikke å forandre samfunnet.

Det skal være slik det er.