Søk
Close this search box.

arbeidsrettede tiltak

Gir oss tall på
hvor mange som er uten arbeid
og som har fått arbeid den siste måneden.