arbeidstid

Den tiden du er på jobb.

Vanlig arbeidstid er kl. 8.00 til kl. 16.00.