arbeidspraksis

Opplæring i jobben på en arbeidsplass.

Prøve å jobbe et sted.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at du har en veileder.