alternativ

Ting vi kan velge mellom.

I stedet for.