administrere

Styre,
lede,
eller bestemme.

De fleste arbeidsplasser
har en eller flere personer
som har ansvar for å lede.