webadresse

Skriv inn en URL i nettleserens adressefelt
på internett.

Så kommer du til en nettside.

Aftenposten sin nettadresse (webadresse) er for eksempel: www.aftenposten.no