peker

Noen ganger snakker du om pekere når du mener markør.

Markøren er datamaskinens musepil
som det ser ut når du flytter det rundt
i et tekstdokument.