voldelig

En som slår deg
eller bruker makt
for å få deg
til å gjøre noe du ikke vil.