balanse

Likevekt.

Økonomisk balanse betyr
at inntekter
og utgifter
er like store.