vikar

En person som jobber i stedet for
en annen som er blitt syk
eller er borte fra jobben av andre grunner.