verv

Du blir valgt for å gjøre noe
for en gruppe.