vertskommune

Den kommunen du bor i,
er din vertskommune.