veileder

En som hjelper deg ved å fortelle
eller vise hva du skal gjøre.