valglokale

Stedet der vi stemmer.

Ofte er det skoler som er valglokale.

Huset
eller stedet
der valget foregår.

I de fleste kommunene er det flere valglokaler.

Dette skal gjøre det lett
å være med og stemme.

Personer som trenger det,
har rett på
skyss og nødvendig hjelp
i valglokalet.