Menneskerettighetserklæringen

Den europeiske menneskerettighetserklæringen
er regler for behandling av mennesker
som vi i Europa er blitt enige om.