valgdistrikt

Område med eget valglokale.

I stortingsvalget er det 19 valgdistrikter
som svarer til fylkene.

Dette er gjort for at de ulike deler av landet
skal få en så rettferdig fordeling
av representanter som mulig.