barnehage

Et pedagogisk tilbud for barn
før de må begynne på skolen.

Barn med nedsatt funksjonsevne
har rett til ekstra hjelp i barnehagen.