Søk
Close this search box.

utvalg

En valgt gruppe som bestemmer for flere.

Kommuner kan lage politiske utvalg
med bestemte oppgaver og ansvar.

Et utvalg kan forberede saker for kommunestyret.

Et utvalg kan også avgjøre en sak
hvis kommunestyret
har gitt utvalget myndighet til det.